NLP Coaching

“Overtuiging bepaalt gedrag en overtuiging is een keuze” is voor mij persoonlijk en voor mij als coach en trainer een belangrijk uitgangspunt om naar te leven en te handelen.

Binnen NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) heb ik veel raakvlakken gevonden die mij helpen om vanuit mijn basisfilosofie te kunnen werken. 

Met gebruikmaking van NLP is het niet alleen mogelijk het gedrag van iemand in kaart te brengen, maar ook om de onderliggende wijze van denken en voelen, de manier waarop iemand zichzelf motiveert en zijn of haar, meestal onbewuste, drijfveren te beschrijven. Hierdoor is het mogelijk de ontdekte patronen te gebruiken om gewenste veranderingen in onder andere overtuigingen en gedrag te realiseren.

Tijdens coachingstrajecten en trainingen maak ik gebruik van de vele vaardigheden en technieken van NLP en kan daarbij zeer goed de vertaling naar het bedrijfsleven maken. 

Neuro Linguistisch Programmeren is gebaseerd op drie belangrijke pijlers.

Verzameling communicatietechnieken.

NLP is een verzameling van technieken om communicatie met jezelf en met anderen effectiever te maken. Met NLP leren we welke invloed we hebben met onze verbale, maar vooral ook met onze non-verbale communicatie en hoe we deze invloed doelgericht in kunnen zetten.

De structuur van de subjectieve ervaring.

NLP bestudeert hoe een bepaald thema in iemand leeft. Hierbij spelen extern gedrag (wat je doet en hoe je het doet), interne toestand (hoe je jezelf voelt, in welke stemming je bent), interne weergaven (wat je hoort, ziet of voelt en welke gedachten je hebt) en criteria, waarden en overtuigingen (wat is belangrijk voor je en waarom is dit belangrijk voor je) een belangrijke rol.

NLP is modelleren van excellentie.

Wat maakt een expert tot een expert? NLP zoekt naar de essentiële innerlijke patronen die zorgen dat een expert kan wat hij kan met als doel om dat speciale vermogen te vertalen in leerbare technieken die aan anderen overgedragen kunnen worden.

Terug naar overzicht
Zakelijke coaching
Coachingstraject
Persoonlijke coaching
Persoonlijke ontwikkeling
Coaching Training
NLP Coaching